Privacy statement CurVita

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van onze professionele contacten zijn onderworpen aan interne behandeling binnen CurVita. CurVita draagt de veiligheid van persoonsgegevens hoog in het vaandel en doet er alles aan om deze met zorg te behandelen.

Bent u kandidaat? Uw gegevens worden verzameld om CurVita in staat te stellen om u werk of carrièreadvies aan te kunnen bieden, om de geschiktheid voor een bepaalde functie te kunnen evalueren, of om u voor te stellen aan klanten van CurVita nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven.

Bent u werkgever? Uw gegevens worden verzameld om u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden of om feedback te vragen over onze diensten.

CurVita neemt de nodige maatregelen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van CurVita zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Volgens de Privacywet van 8/12/1992 heeft u het recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens, en u kunt zich om legitieme redenen verzetten tegen behandeling van deze persoonsgegevens. U hebt eveneens het recht om te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Betrokkenen kunnen CurVita hiertoe op elk gewenst moment contacteren via mail naar info@curvita.be.

Wij behouden ons het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen indien nodig.